CURRICULUM VITAE  Rita Weeda

 

31 0ktober 2002

 

Persoonlijke gegevens :

-      Rubensstraat 50 A

1077  MT Amsterdam

     tel:   020-6721700

     fax:: 020-6721668

     E-mail: Ritaweeda@xs4all.nl

     gsm: 06 51 81 28 64

-      geboren: 1948 te Amsterdam

-      twee kinderen van 17 (zoon) en 29 (dochter) jaar

-      alleenstaand

 

 

 Opleiding:

-       Gymnasium beta, Hervormd Lyceum West (5 jr.);

-       Sociale Academie, afdeling cultureel werk (1971);

-       Kandidaats Andragologie (1978), met studie gestopt in verband met aanvaarden

     lidmaatschap Gemeenteraad Amsterdam in 1980;

-      Tweejarige Leergang Management bij de overheid (ODRP)(afgerond in 1990).

-      Algemeen Management Programma, Financieel-Economische Besturing (de Baak, 1998)

 

 

Verrichtte betaalde arbeid:

-       Cultureel werker bij het jong-volwassenencentrum 'De Moor' (1971-1972);

-       Voorlichtingsfunctionaris bij de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn (1972);

-       Student-assistent bij het subfaculteitsblad;

-       Kandidaats-assistent op het PEN-project volwasseneneducatie (gedurende studie);

-       Free lance journalist;

-       Welzijnsplanner bij de Amsterdamse Raad voor Sociaal Cultureel Werk (1979-1980);

-       Gemeenteraadslid in Amsterdam (1980-1987), beleidsterreinen:  

       Ruimtelijke Ordening (woordvoerder)

       Jeugdzaken en Volksontwikkeling (woordvoerder kinderopvang en volwasseneneducatie)

       Onderwijs (woordvoerder)

       Vrouwenemancipatie, Verkeer en Vervoer, Sport (woordvoerder)

       Media (woordvoerder) 

       Informaticastimulering (woordvoerder);

-      Directeur van Bureau Perspectief te Alkmaar (1987-1990): het bureau hield zich bezig met individuele  intensieve begeleiding van langdurig werklozen, (her)intredende  vrouwen en allochtonen, via scholing naar werk op maat.

-       Lid Dagelijks Bestuur Stadsdeelraad Zuid (vanaf 1990), portefeuille:

       1990-1994: Onderwijs, Welzijn, Economische Zaken en Sociale Vernieuwing

       1994- 1998: Verkeer en Vervoer, Reiniging, Openbare Werken, Groen, Sport & Recreatie, Milieu, Integraal Buurtbeheer en Projectwethouder herinrichting Museumplein.

-      Lid van de deelraad Amsterdam Oud-Zuid (1998-1999) beleidsterreinen:

        Openbare Ruimte, Verkeer en Algemeen Bestuurlijke Zaken

        FinanciŽn, Werk, Milieu en Cultuur.

-      Interim-manager 1998 Ė 2001 opdrachten:

         Sectorhoofd Welzijn en Burgerzaken

         Procesmanager  Kinderopvang

         Public Affairs manager t.b.v. nieuwbouwplannen

         Procesmanager reorganisatie Sector Samenleving

         Hoofd  Afdeling Welzijn

         Sectorhoofd Sector Samenleving

 

-      Senior consultant/ organisatieadviseur 2001-heden

         Quick scan  sanctiebeleid en onderzoek apparaatskosten onderdeel van ministerie

         Revitalisering P&O directie ministerie

         Organisatie onderwijsweek grote gemeente

         Project behoud instroom en bevordering doorstroom allochtonen

         Pleitschrift onderwijs t.b.v.  gezamenlijke schoolbesturen

         Werkplan pilotproject wijkgerichte zorg & welzijn

         Cultuuromslag afdeling Sociale Zaken gemeente

 

 

Huidige functie:

-      Lid Provinciale Staten Noord-Holland (1999-heden)

         Beleidsterreinen :

-          Economie, Landbouw en Europa

-          Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en Organisatie

         Vice-voorzitter fractie

         Voorzitter commissie Economie, Landbouw en Europa

 

 

 

Functies en activiteiten binnen de Partij van de Arbeid:

 

-      Tweede voorzitter van de afdeling Amsterdam Zuid;

-      Medeoprichter van de Rooie Vrouwenafdeling in Amsterdam Zuid;

-      Gewestelijk voorzitter van de Rooie Vrouwen en in die functie lid van het Dagelijks     Bestuur  van het Gewest Amsterdam;

-      Lid van de permanente Program Commissie van het Gewest Amsterdam;

-      CoŲrdinator van de landelijke werkgroep Activering Vrouwelijke Leden van de PvdA.

 

 

Overige functies en activiteiten:

 

-       Diverse bestuursfuncties op de middelbare school en de Sociale Academie;

-       Lid van de wijkraad Vondelpark-Concertgebouwbuurt in Amsterdam Zuid;

-       Lid van het Stichtingsbestuur van Radio Stad Amsterdam, namens de wijken;

-       Ambtelijk secretaris van de programma-adviesraad van Radio Stad Amsterdam;

-       Lid van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland;

-       Voorzitter van de Raad voor Kinderopvang te Amsterdam;

-       Voorzitter Vrouw en werkwinkel Noord Holland Noord;

-       Lid bestuur Stichting Matrix, steunfunctie sociaal cultureel werk in Amsterdam;

-       Lid bestuur Stichting Jeugdtheater de Krakeling.

-       plv.Hoofdingeland Waterschap Amstel- Gooi en Vechtstreek

-      Secretaris Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam e.o. (ROCA)

 

 

 

Als gemeenteraadslid benoemd als:

(periode 1980-1987)

 

-       Lid van het schoolbestuur KMBO Amsterdam;

-       Lid van het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap 't Twiske;

-       Lid van de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw,

-       Voorzitter van de Beroepscommissie Bouwverordening (art. 390).

 

 

Als wethouder Stadsdeelraad Zuid benoemd als:

 

(Periode 1990-1994)

-       Lid Dagelijks Bestuur Agglomeratieraad Jeugdhulpverlening.

 

(Periode 1994-1998)

-       Lid VNGcommissie Milieu namens Gemeente Amsterdam.